Brawo Piotrków Trybunalski - www.brawopc.pl

Zakres działalności

1. Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

2. Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.


Image 1

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Specjalizujemy się w usługach księgowych w następującym zakresie:

 • pełna księgowość (księgi handlowe)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych urzędów
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT, deklaracje kwartalne, Intrastat)
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna dokumentacji do PFRON (refundacje wynagrodzeń bądź składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców)
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna Jednolitych Plików Kontrolnych JPK

Obsługa kadrowo - płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zatrudnionych przez zleceniodawcę
 • sporządzanie deklaracji (PIT-4R, PIT-11, PIT-40)
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych

Rozliczenia z ZUS:

 • zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

Inne:

 • pomoc w założeniu firmy bądź likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L)
 • porady prawne
 • zwrot podatku vat z zagranicy