Brawo Piotrków Trybunalski - www.brawopc.pl


Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - informacje

Ministerstwo Finansów, uszczelniając polski system podatkowy, wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Wynika to wprost z art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku.

Art. 193a. § 1 ordynacji podatkowej brzmi:

"W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą."

Zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane będą do organu podatkowego. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, zatem szybszej i ułatwiającej przeprowadzenie kontroli podatkowej.

W strukturach JPK znajdziemy m.in. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT. Zawiera ona dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży. Składamy JPK_VAT za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Wysyłamy za pośrednictwem komunikacji wyłącznie w pełni elektronicznej, podobnie jak e-deklaracje. Dotyczy to również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie!

Ciekawostka:
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur, np. JPK dla paragonów fiskalnych!

Podmioty odmawiające przekazania danych w formacie JKP, powinny liczyć się z karami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorcy powinni już teraz, przed wdrożeniem obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, który pozwoli im na odpowiednie przygotowanie i przesyłanie JPK. Albo wybrać biuro podatkowe, które zagwarantuje prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa.

Mamy nadzieje, że artykuł pomoże naszym klientom, zrozumieć istotę Jednolitego Pliku Kontrolnego. A wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą Kancelarią, zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Kancelaria Usług Księgowych
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 10
tel: 609 050 146, e-mail: biuro@biuropodatkowepiotrkow.pl